ANBI

 

 

Stichting Restauratiefonds H.Calixtuskerk

Om te voldoen aan de wettelijke verplichting voor Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) om per 1 januari 2012 diverse gegevens openbaar te maken hieronder de betreffende gegevens voor de Stichting Restauratiefonds H.Calixtuskerk te Groenlo.

Naam                             : Stichting Restauratiefonds H.Calixtuskerk

Fiscaal nummer              : 8181.78.024

Contactgegevens            : p/a Garstenveld 18, 7141 NG Groenlo

Bestuur                            : voorzitter M.Geessinck

                                         : secretaris/penningmeester O.Sonderen

                                         : leden H.Verheij, R.Schuurman

Beleidsplan                     :het bijeen brengen van gelden voor de restauratie via gerichte acties voor het te restaureren gedeelte in samenspraak met de parochie

Beloningsbeleid              :alleen onbezoldigde functies

Doelstelling                     : instandhouding en restauratie van de (inmiddels) Basiliek van de Heilige Calixtus  aan de Kerkstraat  te Groenlo

Activiteiten                      :in 2008 heet de laatste grote wervingsactie plaatsgevonden onder de noemer ‘Geef de kerk weer kleur’ ten behoeve van de restauratie           van de fresco’s

Financiële cijfers           : zie hiervoor het afzonderlijke jaaroverzicht

Stichting Restauratiefonds H.Calixtuskerk

 

In het kader van openbaarmaking van gegevens hieronder de financiële verantwoordingen over periode 2017

 

Balans

 

Activa                          €                       Passiva                         €

Inventaris                           0                 Eigen vermogen           44.123

Vorderingen                       8                 

Liquide middelen       44.115                Voorzieningen                       0                          

 

Totaal                       44.123                  Totaal                          44.123

 

 

Resultatenrekening     €

Opbrengsten                4.314

Kosten                         2.699

Saldo                           1.615

 

Uitgaven en bijdragen aan onderhoud en restauratie via voorziening

In 2017 is in totaal € 3.000 uitgegeven

 

 

 

Stichting Restauratiefonds H.Calixtuskerk

In het kader van openbaarmaking van gegevens hieronder de financiële verantwoordingen over periode  2016 

 

Balans

 

Activa                                €          Passiva                      €

Inventaris                        405         Eigen vermogen       42.508

Vorderingen                      67                      

Liquide midde            45.036         Voorzieningen            3.000                                    

 

Totaal                         45.508           Totaal                       45.508

 

 

Resultatenrekening

Opbrengsten                        9.752

Kosten                                  4.352

Saldo                                    5.400

 

Uitgaven en bijdragen aan onderhoud en restauratie via voorziening

In 2016 is in totaal € 1.057 uitgegeven.

 

Stichting Restauratiefonds H.Calixtuskerk

In het kader van openbaarmaking van gegevens hieronder de financiële verantwoording over 2015

Balans

 

Activa                            €               Passiva                        €

Inventaris                      810            Eigen vermogen         40.108

Vorderingen                  197                         

Liquide middelen      40.159           Voorzieningen               1.058

Totaal                        41.166            Totaal                          41.166

 

 

Resultatenrekening

Opbrengsten                        4.528

Kosten                                  4.420

Saldo                                           8

 

Uitgaven en bijdragen aan onderhoud en restauratie via voorziening

In 2015 is in totaal € 11.442 uitgegeven.

 

 

Stichting Restauratiefonds H.Calixtuskerk

In het kader van openbaarmaking van gegevens hieronder de financiële verantwoording over 2014

Balans

Activa                          €               Passiva                           €

Inventaris                      1.215       Eigen vermogen      45.100

Vorderingen                     371                    

Liquide middelen         51.014      Voorzieningen           7.500                                    

Totaal                           52.600      Totaal                       52.600

Resultatenrekening

Opbrengsten                        3.832

Kosten                                  4.396

Saldo                                     -564

 

Uitgaven en bijdragen aan onderhoud en restauratie via voorziening

In 2014 is in totaal € 1.000 uitgegeven

 

 

Stichting Restauratiefonds H.Calixtuskerk

In het kader van openbaarmaking van gegevens hieronder de financiële verantwoording over 2013

Balans

Activa                           €              Passiva                        €

Inventaris                     1.645        Eigen vermogen      53.164

Vorderingen                    521                    

Liquide middelen        51.998        Voorzieningen            1.000                                    

Totaal                          54.164        Totaal                       54.164

Resultatenrekening

Opbrengsten                        2.729

Kosten                                  3.177

Saldo                                      -448

 

Uitgaven en bijdragen aan onderhoud en restauratie via voorziening

In 2013 is in totaal € 1.000 uitgegeven

 

Stichting Restauratiefonds H.Calixtuskerk

In het kader van openbaarmaking van gegevens hieronder de financiële verantwoording over 2012

Balans

Activa                           €               Passiva                       €

Inventaris                     2.952         Eigen vermogen     53.612

Vorderingen                 1.943                   

Liquide midddelen      50.717        Voorzieningen           2.000                                    

Totaal                          55.612        Totaal                      55.612

Resultatenrekening

Opbrengsten                           2.950

Kosten                                     1.210

Saldo                                       1.740

 

Uitgaven en bijdragen aan onderhoud en restauratie via voorziening

In 2013 is in totaal € 151.328 uitgegeven