ANBI

 

Stichting Restauratiefonds H.Calixtuskerk

Om te voldoen aan de wettelijke verplichting voor Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) om per 1 januari 2012 diverse gegevens openbaar te maken hieronder de betreffende gegevens voor de Stichting Restauratiefonds H.Calixtuskerk te Groenlo.

Naam                             : Stichting Restauratiefonds H.Calixtuskerk

Fiscaal nummer               8181.78.024

Contactgegevens            : p/a Garstenveld 18, 7141 NG Groenlo

Bestuur                            : voorzitter M.Geessinck

                                        : secretaris/penningmeester O.Sonderen

                                        : leden H.Verheij, R.Schuurman

Beleidsplan                     :het bijeen brengen van gelden voor de restauratie via gerichte acties voor het te restaureren gedeelte in samenspraak met de parochie

Beloningsbeleid              :alleen onbezoldigde functies

Doelstelling                     : instandhouding en restauratie van de (inmiddels) Basiliek van de Heilige Calixtus  aan de Kerkstraat  te Groenlo

Activiteiten                      :in 2008 heet de laatste grote wervingsactie plaatsgevonden onder de noemer ‘Geef de kerk weer kleur’ ten behoeve van de restauratie           van de fresco’s

Financiële cijfers           : zie hiervoor het afzonderlijke jaaroverzicht

 

Stichting Restauratiefonds H.Calixtuskerk

Inhet kader van openbaarmaking van gegevens hieronder de financiiële  verantwoording over  2020

Balans                                                           

Activa                                   €                            Passiva                   €

Inventaris                              929                        Eigen vermogen     73.645

Vorderingen                              0                        

Liquide middelen             72.716                        Voorzieningen                 0

Totaal                              73.645                                                        73.645

 

Resultatenrekening

Opbrengsten                    1.638

Kosten                              2.111

Saldo                                 -473

 

Uitgaven en bijdragen aan onderhoud en restauratie via voorziening

In 2020 is totaal € 0 uitgegeven

 

 

Stichting Restauratiefonds H.Calixtuskerk

In het kader van openbaarmaking van gegevens hieronder de financiële verantwoording over 2019

Balans

Activa                                      €                          Passiva                    €

Inventaris                           1.292                  Eigen vermogen          74.118

Vorderingen                              6            

Liquide middelen              72.820                 Voorzieningen                      0                                                 

Totaal                                74.118                 Totaal                          74.118

 

Resultatenrekening

Opbrengsten                      4.494

Kosten                                5.141

Saldo                                    -647

Uitgaven en bijdragen aan onderhoud en restauratie via voorziening

In 2019 is in totaal € 0 uitgegeven.

 

 

Stichting Restauratiefonds H.Calixtuskerk

In het kader van openbaarmaking van gegevens hieronder de financiële verantwoording over 2018

Balans

Activa                                    €                     Passiva                                    €

Inventaris                             1.655              Eigen vermogen                       74.766

Vorderingen                                  5            

Liquide middelen                 73.106            Voorzieningen                                   0                                                 

Totaal                                   74.766            Totaal                                        74.766

 

Resultatenrekening

Opbrengsten                        33.238

Kosten                                    2.594

Saldo                                     30.644

Uitgaven en bijdragen aan onderhoud en restauratie via voorziening

In 2018 is in totaal € 0 uitgegeven.

 

 

Stichting Restauratiefonds H.Calixtuskerk

In het kader van openbaarmaking van gegevens hieronder de financiële verantwoordingen over periode 2017

 

Balans

 

Activa                          €                      Passiva                         €

Inventaris                           0                Eigen vermogen           44.123

Vorderingen                       8                 

Liquide middelen       44.115               Voorzieningen                       0                          

 

Totaal                       44.123                  Totaal                          44.123

 

 

Resultatenrekening     €

Opbrengsten                4.314

Kosten                         2.699

Saldo                           1.615

 

Uitgaven en bijdragen aan onderhoud en restauratie via voorziening

In 2017 is in totaal € 3.000 uitgegeven

 

 

 

Stichting Restauratiefonds H.Calixtuskerk

In het kader van openbaarmaking van gegevens hieronder de financiële verantwoordingen over periode  2016 

 

Balans

 

Activa                                €          Passiva                      €

Inventaris                        405         Eigen vermogen       42.508

Vorderingen                      67                      

Liquide midde            45.036         Voorzieningen            3.000                                    

 

Totaal                         45.508           Totaal                       45.508

 

 

Resultatenrekening

Opbrengsten                        9.752

Kosten                                  4.352

Saldo                                    5.400

 

Uitgaven en bijdragen aan onderhoud en restauratie via voorziening

In 2016 is in totaal € 1.057 uitgegeven.

 

Stichting Restauratiefonds H.Calixtuskerk

In het kader van openbaarmaking van gegevens hieronder de financiële verantwoording over 2015

Balans

 

Activa                            €               Passiva                        €

Inventaris                      810            Eigen vermogen         40.108

Vorderingen                  197                         

Liquide middelen      40.159           Voorzieningen               1.058

Totaal                        41.166            Totaal                          41.166

 

 

Resultatenrekening

Opbrengsten                        4.528

Kosten                                  4.420

Saldo                                           8

 

Uitgaven en bijdragen aan onderhoud en restauratie via voorziening

In 2015 is in totaal € 11.442 uitgegeven.